آخرین مطالب

قبلی بررسی کامل ارز دیجیتال اتریوم (10) فروش

طول مطالعه: 4 دقیقه

شما می توانید در یک ریگ ماینینگ، از یک پردازنده متوسط و یا یک رم متوسط استفاده کنید اما هرگز نمی توانید از کارت گرافیک ضعیف و یا متوسط استفاده کنید چراکه بر...

کمک بیشتر 12.2.49, (2022), edition 12, https www رکورد کامل

طول مطالعه: 4 دقیقه

بلومبرگ و مینگ چی کو، به تازگی گزارش دادهاند که آیفون ۱۳ از حالت ارتباط ماهوارهای پشتیبانی میکند. نکتهی مهمی که باید در تماس ماهوارهای آیفون ۱۳ به آن توجه ک...