طول مطالعه: 4 دقیقه

لذا دمای بالاتر از 40 درجه سلسیوس موجب تجمع مواد سمی در داخل سلول ها و نتیجتاً متوقف شدن رشد آنها می شوند. نتیجه کار آنها نشان می دهد که 2146 کیلومتر مربع از اراضی دشت دارای استعداد بسیار خوب برای توسعه کشت زعفران می باشند. به کار گرفته شده است. علاوه بر آن دمای مرحله گلدهی نیز به خوبی تامین شده و ماه برداشت در اواخر شهریور و مهر قرار می گیرد که شرایط دمایی و به خصوص رطوبتی مناسب را برای برداشت پنبه دارند.کرونا در ۲۳ شهریور ۱۴۰۱​​​.

آب و رطوبت اضافی در دوره باز باز شدن غوزه تا خاتمه برداشت نیز برای پنبه زیان آور است زیرا رسیدن غوزه ها و به ویژه بازشدن آنها را به تعویق می اندازد و در نتیجه میزان برداشت پنبه را قبل از بروز یخبندان تقلیل می دهد(کوانتا، 1354، جلد 2). بررسی رطوبت نسبی استان خوزستان در ماه برداشت مشخص می کند که این عامل می تواند به عنوان یک محدودیت در سطح استان عمل کند.

دوز چهارم واکسن کرونا
در واقع برای رساندن کامل غوزه به تابش آفتاب نیاز دارد. سپس جداول اطلاعاتی به یک لایه نقطه ای که در بر گیرنده ی اطلاعات ایستگاه ها بود تبدیل گردید. او آستانه های سازگاری گردو از نظر شیب و ارتفاع را در اولویت قرار داده سپس سایر عوامل تاثیر گذار همچون نیاز سرمایی، دمای مورد نیاز در مراحل مختلف رشد، باد، رطوبت نسبی را مورد توجه قرار داده است. آب و هوا به انحاء مختلف بر محصولات کشاورزی تاثیر می گذارد (کرمی،1384، 11). رشد محصولات کشاورزی به طور وسیعی به شرایط هوایی بستگی دارد.

مسی و رونالدو محمدی و همکاران (1386) به امکان سنجی کشت زیتون در استان اصفهان پرداختند. بنابراین در بقیه موارد سال امکان کشت پنبه در این استان وجود دارد. با توجه به پایین بودن عرض جغرافیایی استان خوزستان، دمای این استان فقط در ماههای آذر و دی زیر 10 درجه سلسیوس می رود. باران های شدید و مداوم نیز به همین شیوه برای محصول زیان آورند. برای این منظور از نرم افزار 9.3 استفاده شد.

تتلو من يادت نرم طبق این تعریف روز شروع کشت روزی است که جمع بارش به 15 میلی متر و دما به 10 درجه سلسیوس برسد (یار احمدی، 1380، 141). روز پایان دوره کشت نیز روزی است که دما به 10 درجه سلسیوس برسد. هردوت مورخ یونانی (484-425 قبل از میلاد مسیح) از پنبه به نام درخت پشم در هند نام برده است. پنبه برای رشد کامل خود در طی دوره رشد حداقل به 2100 درجه-روز نیاز دارد.

ابتدا با توجه به اقلیم استان خوزستان و شرایط مورد نیاز پنبه برای رشد به تعیین تاریخ شروع و پایان کشت پنبه بر اساس احتمال 90 درصد در استان خوزستان پرداخته شد. در مرحله جوانه زنی پنبه (ماه های اول و دوم کشت پنبه) دمای بین 25 تا 30 درجه سلسیوس مورد نیاز است (یوسف ناصری، 1382، 3). در صورت تامین نشدن این دما جوانه زدن با تاخیر رخ می دهد. که فراهم شدن شرایط خکشی پس از ماه پنجم کشت ضروری است (یوسف ناصری، 1382،4). استان خوزستان نیز با توجه به نوع اقلیم و وجود آبهای سطحی فراوان می تواند منطقه مناسبی در سطح ایران برای کشت پنبه باشد.

پس فراهم بودن شرایط بدون بارش پس از ماه پنجم کشت ضروری است. فراهم بودن شرایط بدون بارش پس از ماه پنجم کشت ضروری است. زیرا بارش ماه برداشت استان خوزستان صفر می باشد. در بین عوامل لازم برای کامل شدن دوره کشت پنبه در سطح استان خوزستان فقط 2 عامل رطوبت نسبی ماه برداشت و دمای مرحله گلدهی به عنوان محدودیت عمل می کنند. در غیر اینصورت کل رشد به مخاطره افتاده و محصولی برداشت نمی­شود.

زلنسکی قبل و بعد از جنگ
در نهایت هر عامل محیطی به یک لایه تعمیم داده شده تبدیل گردید. بررسی منابع مکتوب نشان دهنده­ی ضروری بودن 11 عامل برای کشت پنبه بود. این عامل فقط در غرب استان (آبادان، صفی آباد دزفول و بستان) بین 30 تا 33 درصد می باشد و در بقیه استان زیر 30 درصد است. بیشترین مقدار دما در اطراف مسجد سلیمان و کمترین آن در اطراف بستان و صفی آباد دزفول می باشد.

در واقع دمای مرحله گلدهی فقط در صفی آباد دزفول و بستان (شمالغرب استان) زیر 35 درجه سلسیوس است (خرداد و تیر) و در بقیه مناطق استان دما بالای 35 درجه سلسیوس است و حداکثر به 37 درجه سلسیوس می رسد. چون مناطق انتخاب شده حتما بایستی حائز تمامی شرایط خواسته شده باشند. ولی این مناطق باید دارای آبهای سطحی یا زیرزمینی زیادی برای تامین آب مورد نیاز پنبه باشند.

ولی سایر عوامل در سطح استان برای کشت پنبه مهیا هستند. واردات پنبه باعث خروج ارز زیادی از کشور گردیده است. یعنی فقط نیمی از نیاز کشور از تولید داخلی تامین می شود. هر گیاه برای کامل کردن رشد خود نیاز به تعداد درجه-روز معین دارد و در صورت تامین نشدن آن گیاه به رشد کامل خود نمی رسد. در مدل­های غیرجبرانی ، مبادله بین شاخصها مجاز نیست به عبارت دیگر نقطه ضعف موجود در یک شاخص توسط مزیت موجود از شاخص موجود دیگر جبران نمیشود.

اتریوم مرج شد ابرناکی در چهار ماهه اول دوره رشد پنبه باید کمتر از چهار اوکتا و کمتر از سه اوکتا در ادامه دوره رشد باشد(کوانتا، 1354، جلد 2). ابرناکی استان خوزستان به طور میانگین در 4 ماه اول رشد پنبه بین 2 اوکتا در نیمه جنوبی تا 5/2 اوکتا در نیمه شمالی استان می باشد. اثرات پدیده های فوق الذکر عبارتند از: گرده افشانی ناقص به علت هوای بارانی، صدمه ریشه به علت کاشت عمیق و دیر بذر، کمبود های مواد غذایی و سایر علل(کوانتا، 1354، جلد 2). بررسی دمای استان در ماه برداشت نشان دهنده­ی دمای 31 تا 33 درجه سلسیوس می باشد (اواخر شهریور و مهر).

آخرین بروزرسانی در: